Noorsportlaste tervisekontroll

Spordimeditsiini Sihtasutuses viiakse läbi 7-19 a. noorsportlaste terviseuuringuid.

Noorsportlane on 7-19 aastane noor, kes on seotud spordiklubi või spordikooliga ning kelle treeningtundide arv nädalas on 4,5 või enam tundi (v.a. kehalise kasvatuse tunnid).

Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate sportlase tervislikust seisundist ja kehalisest võimekusest. Peamisteks eesmärkideks on vastunäidustuste ja osaliste piirangute väljaselgitamine spordiga tegelemiseks ning terviseriskide kindlakstegemine, mis võivad edaspidi olla põhjuseks äkksurma, vigastuste ja haiguste tekkel.

Teviseuuringu maht ja sagedus on määratud vastavalt treeningtundide arvule ühes nädalas. Treeningtundide hulka ei arvestata kehalise kasvatuse tunde.

  • 4,5-7,5 treeningtundi nädalas – terviseuuringu kompleks C
  • rohkem kui 7,5 treeningtundi nädalas – terviseuuringu kompleks B või A

Terviseuuring hõlmab

  • spordiarsti läbivaatust,
  • hingamise uuringut (spirograafia),
  • rahuoleku ja koormusjärgset EKG-d,
  • koormusproovi liikurrajal või veloergomeetril.

Vajadusel on võimalik hinnata

  • maksimaalset hapniku tarbimist,
  • vere laktaadisisaldust,
  • teha erinevaid vere analüüse,
  • määrata keha koostist (rasvaprotsent).

Olulised on terviseuuringust saadavad tulemused, järeldused ja soovitused. Spordiarst annab soovitusi tervise, töövõime, treeningkoormuse, taastumise, toitumise, taastumisvahendite kasutamise, ebasoovitavate kehaliste harjutuste kohta.

Alates 1. aprillist 2009.a. on haigekassa poolt tagatud 7-19 aastastele noorsportlastele terviseuuringud, noorsportlase visiiditasu  50 krooni.

Spordimeditsiini Sihtasutus asub  aadressil Tondi 88, Tallinn (Audentese Põhikooli III korrusel). Infot vastuvõtuaegade kohta ja vastuvõtule registreerimine kell 9.00 – 19.00 telefonidel 6996515; 6996545.

Lisainfo http://www.sportmed.ee